Çerkesce Şarkı Sözleri

Wahayra Wahayra

sıqefenu sıqek'uaşh

qafqas mezijhım, a marje mığue
wesışxuer k'eroseri
a khıcebz daxer, a marje mığue
si guş'em qınosıri.

sıqefenu sıqek'uaşh, 'a hayre hayre hayre
sıceğunu sıqek'uaşh, 'a hayre hayre hayre
sıpselhıkhu sıqek'uaşh, 'a hayre voreyda
qesşenu sıqek'uaşh wéy.

si dijhın qamer,
zepolıdık' ıri
zepelıdıj guşher,
si daxets'ık uraşh.

wi nejhğuts fıts'er,
wi nek'uşhham qıtohe,
wi nek'uşhha mı'erıser
si pş'ıhım qıxohe.

si pşıne fıts'er,
'agu je'eri melha'ueri,
mı si nıbjheğuxer,
cegu jari melha'ueri.

 

Qayseri istasyon

dişeplir derlekere şiskere sermugha bziguşar yizogazar paşajke zi mizaghami sermugha duneyke sit yalaghar
kayserijim yi istasyonimi sermugha mafagur şizorosher zepulu zerumishayeri sermugha duneke jiharnamagha

danura sişatsir ghoj ghuri sermugha palapam şi zoghalalar
nepsure kezghalaleyheri sermugha siblagham si genuh şagha

danura sişatsir ghoj ghuri sermugha majedzem sizakumeyhi
ghay kere sizegubyinume sermugha ha şalar sig yimikunu

kayserijim fi foz dighasyhoyer ser mugha noh dayer kizekileşonar ha şalar sig kişirizeke sermugha har fitsa si kizaşoner

marasim yi dene uwiri sermagha yer yer se gizolajar
si nibjim gazlagha lajari sermaha ha şalam şighaghupsagha

ha paşaşaşo si pşine fitseri sermaho yarallah phantam şi şuwgher
midkere jesiş mehuşkere sermaho silaghunam şişuwaghat

yipşeke kunasey woghiri sermaho psawaplim kizeyewuder
yey mugha sizeghemudire ser maho ha şalam si gewghaplijit
yey mugha sizeghemudire ser maho ha şalam si gewghaplijit
ha şalam si gewghaplijit
ha şalam si gewghaplijit
ha şalam si gewghaplijitLhağunığe Wored

Se we wızerıslhağure wi mafem sesir
Soğiriy sowcıte sımığşiy sızeguewud
Mı duneyıjjışhuem jeğoğu şızikuedş, si dehecey
Yey mığuey sıwnehhuja miğuiy se

Si şığuej tsıkurşy çebdzçere soğathuer
Wi lhağuniğemiy se siğethua miğuiy se
Jeğoğu zimaşem sıtıwiy yi nasıp, si deheney
Si guşher khıtebega miğuiy se

Mo di uaşhajjimiy dığer çeredzeriy
Si gu wıkhışşıridzeçe mafer khısşone miğuiy se
Lhağuniğe mafer sıtıw kharıwıfe, si deheney
Yajje sıhuriy sılhelha miğuiy se

Mı diğe bziyeriy nem khışocagueriy
Cegum wıkhıheheme nı si gur shuemıwbıdıj
Lhağunığe şehur nahue khısfehhunuş, si deheney
Yey mığue shuemışeçıjınu miğuiy se.

Gathem yi dehağım tsıhupser dehahır
Se si pser dezıhehar jeğueğum sfiğekueday
Sızeguemıwıdıpew se sınıpuplhejtem, si deheney
Duney çıfır nehu khısşıhhujınu miğuet se..


Si dehetsıku

Wadej sıkhakueme sı dehetsıku
Nemıçı şşıpkher cı wiğepsıç
Wi neher plhızew çıjewiy maplhe
Sıdır khehhuğiy cı?

Sıdı gupşısem wi gu yaptığ
nemıplhı sağuemiy seweğewıç
Mı çıle çalemiy sanah bıdeyew
Guçeğu khısfeşıbe wey

Nefılhı juağuer yi şhaşıgurıs
Pçıhaşha juağueriy lhepe nefın
Wıkhimıçıhew gubueşhuem we nit
Sıd yıbğuetağeriy aş?


Adige Nise

Adige pşınem şıgur khıpeceme
Bjeupe cegum khuajer zehişeme
Huehhubjje wıser psem zepidzıjme
Adige nıse wıne yidoşere

Yey jiy adige lhahe
Yey jiy di xabze dahe
Dari aşhaug
Kheme apşehug
Ne fıtse nehu
Cegu wımıpsehu
Adige nıse wune yidoşere

Hazır upehuw di şawe wardehem
Di lhepkh gurışer ya weredadame
Dığer zehhuapser ya dışşeyidime
Adige nıse wıne yidoreşere

Yey jiy adige lhahe
Yey jiy di xabze dahe
Dari aşhaug
Kheme apşehug
Ne fıtse nehu
Cegu wımıpsehu
Adige nıse wune yidoşere

Ğathem yi daher lhağem khıriheme
Bjjıhem yi bevır jjegum khıdilhheme
Khalhğua mezeşer yi nemıs şıpkkheme
Adige nıse wıne yidoşere

Yey jiy adige lhahe
Yey jiy di xabze dahe
Dari aşhaug
Kheme apşehug
Ne fıtse nehu
Cegu wımıpsehu
Adige nıse wune yidoşere

Yi fowıjj nater dade yikhutıme
Pşeplhıfe upem ğuahır fowışheme
Fığue khepğhıhır weşhıw khıteşheme
Adige nıse wıne yidoşere

Yey jiy adige lhahe
Yey jiy di xabze dahe
Dari aşhaug
Kheme apşehug
Ne fıtse nehu
Cegu wımıpsehu
Adige nıse wune yidoşere


Sıtım şşığue sıkhapşenuw wiy

Jeşşım dığew wıkhıkhoç wiy
Wıslağunuw si ner khoş wiy
Sıkhomışew mahuer bloç
Dızerızıw ğer yokueç
Sıtım şşığue sıkhapşenuw wiy
We si pşıhım wığemıç wiy
Mı si negum wışemıç wiy
Awe wi gum sıkhemıç
Seri zı bjesen slhemıç
Sıtım şşığue sıkhapşenuw wiy
Bjesem sfoşır sfekuedın
Zıgğeğusew biy sıpşın wiy
Lhağunığer gu khosıç
Ğuituw sıbewen skhemıç
Sıtım şşığue sıkhapşenuw wiy


Kavkaz mezıjjım

Kavkaz mezıjjım, a marje mığue
Wesışhuer çeroser wey
A pşaşşe daher, a marje mığue
Si guşem khınosiriy wey

Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey

Si dıjjın khamer, a marje mığue
Zepolıdıjır wey
Zepelıdıj guşşer, a marje mığue
Si dehe tsıkuriy wey.

Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey

Wi nebjıts fıtser, a marje mığue
Wi nekhuşhem khıtoher wey
Wi nekhuşhe mıarıser, a marje mığue
Si pşıhım khığoheriy wey

Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey

Si pşine fıtser, a marje mığue
Agu jeeriy melhauer wey.
Mı si nıbjeğuher, a marje mığue
Ceug jaeriy melhaueğer wey.
Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey


Kabardey

Moskva khale se sışşıew
Nızoğeh selamır we wıdej
We dığeps jjğrıwher khıshuipkutıw
Se wıkhıshogufe Kabardey

Kabardey, Kabardey
Zi mahuer dışşeps Kabardey
Si duney, sı duney
Si gum wıkhışşops Kabardey

Mıbı se sşısie si nıbjjeğuhem
Haşeşş jaew jjanter khıspalhıt
A pşendehu zeetır si gufeğuem
Si nasıpır khıshoble zepıt

Kabardey, Kabardey
Zi mahuer dışşeps Kabardey
Si duney, sı duney
Si gum wıkhışşops Kabardey

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !